tisdag 29 juli 2014

Hel- eller halvårsvaccination

Ibland har jag vaccinerat mina hästar på halvårsbasis, mycket för att jag har haft tankar på att tävla utomlands men jag har aldrig haft hästar kapabla till att tävlas på den nivån förutom nu då. Jag ser att en del tävlar på NM eller åker till Danmark/Tyskland för att tävla och det är väl något jag också har funderat på men det där med resandet tar emot. Jag tycker ju att 9 timmar till Wången är långt.

Enligt reglementet ska man hästen vara vaccinerad var 6:e månad OM den ska tävla utomlands, alltså andra länder än i Sverige."Observera att vid internationella arrangemang kräver man en revaccinering med 6 månaders intervall. "  Se punkt 25 under Svenskt tävlingsreglemente, tillägg till FIPO rev 20140611..

Så, jag antar att de som tävlar i Tyskland och de som åker för att tävla NM både Geadingakeppni och "vanliga" NM har sina hästar korrekt vaccinerade?? För jag antar att man inte riktigt kan vaccinera sin häst precis innan tävling, 14 dagars karens är det för vaccination.. Eller så har de blivit uttagna efter SM och sedan vaccinerat sin häst direkt efteråt.. Jo, det funkar ju.

Det är inte många som vet om det här:  I det fall mer än 365 dagar gått mellan B-vaccination (andra grundsprutan) och R-vaccination (den årliga sprutan) eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Hästen behöver dock inte börja om med A-vaccination om R-vaccination görs inom 21 dagar..

Så med andra ord kan det gå 365 dagar PLUS 21 dagar innan hästen får startförbud..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar