torsdag 2 oktober 2014

Hästtransport..

Jag läste på Hippson om just hästtransportkontroll och temperaturmätare i transporten?! Det har jag aldrig hört talas om så jag kände att det var dags att fräscha upp minnet på transportreglerna.

Att min bil får dra en viss vikt oavsett vilket körkort jag har, det är jag medveten om.. Även om det står andra vikter om jag skulle ha utökat B-kort t ex.
Skattevikt, kg: 1360
Tjänstevikt, kg: 1369
Totalvikt, kg: 1844
Ursprunglig totalvikt, kg: 1844
Max släpvikt kärra, kg: 1500
Max släpvagnsvikt, kg:
Max släpvikt kg, obromsad: 680
Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B: 1656
Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B: 2406

Så jag läste på lite i dokumentet Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd 
om transport av levande djur; SJVFS 2010:2

Nu menar jag oss som inte har ekonomisk vinning utan kör transport för "nöjets" skull..
Ekonomiskt vinning är: Exempel på ekonomisk verksamhet är djurtransportföretag, lantbruk/uppfödning av produktionsdjur, yrkesmässig avelsverksamhet, slakterier, professionell 
hästtränings-/tävlingsverksamhet, cirkusar, djurparker, djurhandlare, djurbutiker, 
försöksdjursverksamhet, bevakningsföretag eller annan liknande yrkesverksamhet.

Så då börjar vi då:

1. Transporten ska vara säker för att transportera hästen.
2. Det ska var god ventilation.60 m3/tim/kN nyttolast på 4h. Man får öppna övre delen av bakluckan, både vid färd och vid stillastående. Generellt kan man säga att luften ska vara fräsch att andas.
3. Insidan av transport måste vara utformat så häst inte kan skadas.
4. Det får inte förekomma material inne i transport som kan skada hästen
5. Golvet ska vara halkfritt och försett med lämpligt strö eller ha motsvarande så att hästens hygien är säkerhetsställd. Kisset ska kunna sugas upp. Bajs och kiss ska tas bort så snart som möjligt.
6. Transport ska vara ren och torr innan häst placeras där
7. Transport ska vara försedd med videoövervakning om man inte kan kontrollera hästen regelbundet. Regelbundet är varannan timme
8. Det ska finnas möjlighet att ta ut hästen ur transport vid brand eller olycka. Brandsläckare är rekommenderat fast kollar man checklistan så är det ett måste.. 
9. Vid lastning får djur inte behandlas illa, inte agas, inte dras i öron eller dylikt som kan orsaka smärta.
10. Hingstar ska inte transporteras med ston. 
11. Hästar får inte transporteras längre än 8 timmar i sträck om man inte följer lite flera regler som gäller för längre sträckor vilket då blir: Efter 14h måste hästen få vila 1 timme stilla i transporten och erbjudas vatten och foder. Sträckor längre än 8h ska häst erbjudas mat och vatten var 8:e timme, efter 24h måste häst vila minst 24 h
12. Kniv eller liknande ska finnas lätt åtkomligt för att kunna skära loss hästen.
13. Hästen ska bindas så att den kan stå normalt och korrekt huvudställning.
14. Skylt ska finnas på transport som tydligt visar att det finns hästar/djur i transporten. Om det inte finns djur i transporten ska skylt släckas eller döljas.
15 Det ska finnas en temperaturmätare i lastutrymmet som ska avläsas med jämna intervaller.
16. Du ska ha hästpasset med dig.
17. Transporten ska kunna belysas inifrån med god kvalité för t ex besiktning av häst utan extern ljuskälla. 


Sen finns det faktiskt en checklista för de som kontrollerar detta vid t ex en poliskontroll och denna checklista finns här: Väldigt praktiskt för då ser man vad som behövs.. 

Beredskapsplan var smart.. Lätta telefonnummer att nå t ex.. Vem gör vad osv.. 

Det mesta tycker jag är väldigt enkla detaljer men det här med videoövervakning eller varannan timmes övervakning är något jag inte har sett förut.. Nu har jag kamera i transporten så jag behöver inte oroa mig.. 

Det här med att man ska dölja skylten när man inte har hästen där inne var något jag inte heller visste.. Hmm? Det måste lösas hemma. 

Sen var det detta med temperaturmätare.. Det har jag totalt missat!! Enligt checklistan så ska:Temperaturen vara mellan +5grader till +30 grader med  tillåten variation +-5grader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar