måndag 15 juni 2015

Äntligen reagerar SIF.s tävlingssektion!

Som jag har tyckt att attityderna före, under och efter tävlingar under 2014-2015 har varit lite hetsk.
Jag har tyckt att det har varit lite väl mycket fokus på klagandet och mestadels gnäll.. SM-kvalnivån verkar vara det ALLA vill nå och vägen dit kan vara lite.. hmm, krävande?

Visst är alla sociala medier bra, t ex Facebook, men man bör tänka till några gånger innan man lägger ut kommentarer, inlägg, bloggar - så att det inte uppfattas fel.. De som verkligen syns, de "stora" ryttarna, bör alltid föregå med gott exempel men även vi andra kan skapa en trend när det gäller positivitet och glädje..

NU har SIF:s tävlingssektion äntligen reagerat på detta. Ni kan läsa SIF:s reaktion här.

Det finns en fin regel i reglementet FIPO som heter "Uppförandekod".. Punkt 1.2 i FIPO 2014
Ridsporten, liksom andra sporter, är helt beroende av sportslighet och rent spel för att bli trovärdiga och få allmänhetens förtroende. Med sportslighet och rent spel menas att bästa man, kvinna eller lag avgår med segern efter att ha tävlat under rättvisa och jämförbara förhållanden, och efter att ha följt regler som i sig är rättvisa, realistiska och tillämpade med skrupulös kompetens och objektivitet. Inget resultat är meningsfullt om det inte uppnåtts under rättvisa förhållanden. Att överföra teorin om rent spel till praktiken kräver medverkan från alla dem som på något sätt medverkar i tävlingen, dvs inte bara tävlande, funktionärer, organisatörer och organisationer, men också ägare, tränare, åskådare och media. Var och en av dessa grupper har en viktig roll att spela när det gäller att förbättra såväl bilden av ridsporten som dess verklighet, genom att respektera reglernas sportsmannaanda och genom att insistera på att sportens intresse och hästens välfärd går före allt annat. 

Punkt 1.2.1 i FIPO 2014.
 Tävlandes, lagledares och tränares ansvar 
De tävlande spelar en viktig roll för att främja och bevara sportslighetens ideal i sin sport. För vad än andra tar för ansvar, och hur andra än agerar, så är det till slut ändå de tävlande som mest direkt kan verka för att bevara rent spel, genom att förstå alla regler som omgärdar deras disciplin och genom att följa dem troget, också när ingen ser. Välkända tävlande måste inse hur stort inflytande det exempel de sätter kan ha på andra, och acceptera sitt ansvar som förebilder. Detta gäller deras handlande både till häst och annars, och i framridningsområdet såväl som på tävlingsbanan. Lagledare och tränare kan också främja sportslighet genom att sätta goda exempel och genom att motverka brist på respekt för reglerna eller ohövligt uppträdande hos de tävlande som de leder eller tränar. Äldre rådgivare utövar lika stort inflytande genom sitt exempel som genom sina instruktioner.

Dessutom rekommenderar jag alla att läsa FIPO, Svenska tillägget, förbjuden utrustning  en gång per år så att man verkligen förstår hur regelverket fungerar..

Jag har alltid älskat att tävla, mestadels pga stämningen på tävlingsplatsen - glädjen, spänningen, positiviteten.. Jag ser nu fram emot att få börja tävla igen i maj 2016, särskilt efter SIF:s uttalande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar