torsdag 2 april 2015

Finlemmade hästar mer skadade???

Det här är verkligen ingen professionell och utredd åsikt men eftersom min egna dam är skadad så har jag noterat andras hästars skador.. Man reagerar och vill diskutera om andra hästar och deras skador och det jag har märkt är att de flesta hästar som skadar sig är:
  • Smäckra till formen
  • Mycket höga benlyft
  • Den "nyare" modellen islandshäst, ganska nätta ben osv..

Kan det vara så att den nyare modellen islandshäst med höga benlyft, smala ben - inte klarar av påfrestningen från ridning och med det en fullvuxen ryttare på ryggen?? Eller har vi börjat avla sönder våra islandshästar?

Eller finns det någon annan orsak till att så många islandshästar numera får senskador?

Jag har alltid opponerat mig mot det här att rida in islandshästar vid 3 års ålder för att sedan avelsvisa dem vid 4 års ålder. Jag anser att de inte är redo för inridning vid 3 års ålder och verkligen inte den hårda avelsvisningen som görs på 4-åringar..

Är det denna snabba tillridning som nu visar sig?

Kanske är det vår iver att rida ofta och mycket och komma ut på banorna snabbare (nu får man tävla islandshäst vid 5 års ålder)
Deras kropp är inte färdigutvecklad (muskulärt, skelett, senor, ligament) förrän vid 6 års ålder.

Rider vi för mycket? Låter vi inte hästarna vila tillräckligt länge? Har vi hästarna på för plana ytor och för mycket på box? Ger vi FÖR bra foder..

Kan det vara så att islandshästarna skadas lättare numera pga vår okunskap om tävlingsbanorna, dimension, underlag, lutning osv. ?

Eller är det helt enkelt vår prestige vi pratar om - alltså vår iver att sälja/tävla/rida/avla mer och på så sätt tjäna mer pengar och få mer/bättre rykte??

Eller har vi (hujedamig) börjat avla sönder våra robusta tåliga islandshästar???

Jag skulle bra gärna vilja att någon forskar just om detta..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar