torsdag 9 mars 2023

Nya huvudlags-regler från FEIF

 Och DÄR kom det! De nya reglerna för vilka bett och nosgrimmor som gäller..  Jag har gjort en väldigt enkel översättning då jag inte förstår alla engelska ord men märk väl att jag KAN ha skrivit fel..

Så rent krasst kan man säga att alla vanliga bett utan kedja,  alla bettlösa huvudlag (ej hackamore) är tillåtna.. samt värt att notera är att de enda bett med någon form av hävstångseffekt som är tillåtna är islandsstång och pelham.

Det kommer bli många som rider på islandsstänger och pelham nuförtiden.... 

Snaffle bits – Vanliga standardbett utan kedja.

 • permitted in breeding and sport (tillåtet både i avel och i sport klasser)
 • all age groups and all tests (tillåtet i alla grupper och alla klasser)
  Accepted - Godkända
 • unbroken, single broken or double broken (rakt, 2-delar eller 3 delat)
 • as D-Ring, egg-butt, loose ring snaffle bit with and without port (med d-ringar, (egg-butt?), lösa bettringar som är fästa i bettet men rörliga, bett med eller utan kurvatur)
 • full-cheek snaffle bit (only with English noseband) (bett med parerstänger – fast då bara med engelsk nosgrimma)
 • PERMITTED NOSEBANDS: Flash, Drop, English, Mexican, Micklem, Anatomical, Lever noseband (tillåtna nosgrimmor: aachennosgrimma, remont, engelsk, pullarnosgrimma, micklem, anatomisk, aachennosgrimma)
  Not accepted – Inte tillåtet
 • fixation options on separate attachment rings for headpiece and/or reins. (fixeringsmöjligheter på separata bettringar för huvudlag och eller tyglar – typ pessoabett)
 • in combination with any type of curb chain or strap or clip combination between bit and noseband. ( i combination med ngn typ av kedja/rem eller clips mellan bett och nosgrimma)
 • any leverage effect (någon hävstångseffekt)
 • Micklem with clips attached to bit rings (micklemträns med clips fästa i bettringar)

 Icelandic curb bits – Islandsstänger med kedja.

 • permitted in breeding and sport (tillåtet i avel och sport)
 • all age groups and all tests (tillåtet i alla klasser och alla grenar)
  An Icelandic curb bit has a design with loose connections between the various components, all connecting points are loose and there is no purchase component as the bridle attaches the cheek rings directly. (Islandsstång har en design med lösa kontakter mellan the olika komponenterna, alla kontaktytor är lösa och det finns inget extra tillbehör då bettet fästs i bettringarna direkt)

Accepted - Tillåtna

 • single broken, double broken (2-delat, 3-delat)
 • a port of max 0,5 cm is allowed, measured from the lowest part of the bit to the lowest part of the port. The port is a bend over the full width of a bit or a bend in the centre of the bit irrelevant of the direction of the port. (en kurvatur på max 0,5cm är tillåtet, mätt från den lägsta delen till den högsta delen på kurvaturen. Kurvaturen är en böjning över hela bettet eller i centrum på bettet, oavsett från vilket håll bett används)
 • Tightness of the chain approx. 110° between shanks and line of the mouth when reins are in contact. (kedjans tajthet är ungefär 110 grader mellan skänklar och vid munnen när tyglar har kontakt)

 PERMITTED NOSEBANDS: English (plain Cavesson), Anatomical ones in plain cavesson version (tillåtna nosgrimmar är engelsk, anatomisk)

 Not accepted – Inte tillåtna

 • unbroken bits (raka bett)
 • fixed mouthpiece (fixerade bettdelar)
 • sliding mouthpiece (glidande bettdelar)
 • abnormally long cheek piece (onormalt långa skänklar)

 Pelham - Pelham

 • permitted in sport (not in breeding) (tillåtet i sport men ej avel)
 • all age groups and all tests (alla grenar och klasser)

Accepted - Tillåtet

 • unbroken, single broken, double broken (rakt, 2-delat, 3-delat)
 • fixed mouth piece ( fast bett mot bettring)
 • a port of max.0,5 cm is allowed, measured from the lowest part of the bit to the lowest part of the port. The port is a bend over the full width of a bit or a bend in the centre of the bit irrelevant of the direction of the port (en kurvatur på max 0,5cm är tillåtet, mätt från den lägsta delen till den högsta delen på kurvaturen. Kurvaturen är en böjning över hela bettet eller i centrum på bettet, oavsett från vilket håll bett används)
 • has to be ridden with two reins (måste ridas med två tyglar)
 • tightness of the chain approx. 45° between shanks and line of the mouth when reins are in contact. (kedjans tajthet är ungefär 45grader mellan skänklar och vid munnen när tyglar har kontakt) 

PERMITTED NOSEBANDS: English (plain Cavesson), Anatomical ones in plain cavesson version (tillåtna nosgrimmar är engelsk, anatomisk)

Not accepted – inte tillåtet

 • in breeding ( i avel)
 • with sliding mouthpiece (med mundel som kan glida upp och ner på bettringar)
 • with one rein only (med en tygel bara) 

Bitless bridles -Bettlösa huvudlag

 • permitted in breeding and sport (tillåtna i avel och sport)
  Accepted - Tillåtna
 • bitless bridle with fixed attachment points for headpiece, chain strap and reins (bettlösa huvudlag med fixerade punkter för huvudlag, under nosrygg och tyglar)
 • material from noseband on plain leather noseband (soft material) without metal or similar inlays (material på nosgrimman ska vara enbart läder (mjukt material) utan metall eller liknande inlägg.) 

Not accepted – inte tillåtet

 • in combination with shanks and a chain (i combination med skänklar och med en kedja)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar